CÁO PHÓ
Ông cố Phêrô NGUYỄN LỊCH

Sinh năm 1930, tại Thanh Bồ, Bố Trạch, Quảng Bình là thân phụ của Cha Giuse Nguyễn Kinh – Quản lý Giáo phận và Quản xứ An Hải; đã được Chúa gọi về lúc 13g22, Chúa nhật, Ngày 02 tháng 6 năm 2019 tại Pomona, California, USA. Hưởng thọ 90 tuổi