CÁO PHÓ
Ông cố Antôn NGÔ LIỆU

Sinh năm 1937, tại Bình Trung, Thăng Bình, Quảng Nam là thân phụ của Cha Phaolô Ngô Tấn Thu – Quản nhiệm Giáo họ Mông Triệu; đã được Chúa gọi về lúc 00g10, thứ Tư, Ngày 15 tháng 1 năm 2020. Hưởng thọ 84 tuổi