CÁO PHÓ
Cha SIMON ĐINH HƯNG LỢI

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 9h15, Thứ Bảy ngày 23 tháng 11 năm 2019
Tại Giáo xứ Phước Tường – Giáo Phận Đà Nẵng
Hưởng thọ 96 tuổi, với 66 năm Linh mục
Nghi thức tẩm liệm vào lúc 9 giờ 30, Chúa Nhật, ngày 24 tháng 11 năm 2019
Thánh lễ an táng vào lúc 7 giờ 00 Thứ Tư, ngày 27 tháng 11 năm 2019, tại nhà thờ Phước Tường
An nghỉ tại nghĩa trang linh mục, Giáo xứ An Ngãi, Giáo phận Đà Nẵng