GIÁO XỨ XIN CHÚC MỪNG

 

Anh Trảo An Định & Chị Têrêxa Hồ Thị Minh Tuyền sẽ cử hành Chuẩn Khác Đạo

 vào lúc 05g00 ngày 02/01/2015

tại Nhà Thờ Chính Tòa Đà Nẵng.