GIÁO XỨ XIN CHÚC MỪNG

 

Anh Phêrô Nguyễn Quang Vũ & Chị Maria Madalena Nguyễn Thị Kiều Long sẽ cử hành Bí tích Hôn phối

 vào lúc 17g00, thứ ba 15/10/2014

tại Nhà Thờ Chính Tòa Đà Nẵng.