GIÁO XỨ XIN CHÚC MỪNG

 

Anh Phêrô Dương Hoàng Vũ (USA) & Chị Têrêxa Phạm Thị Phương Trâm sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối

 vào lúc 17g00 ngày 19/01/2015

tại Nhà Thờ Chính Tòa Đà Nẵng.