GIÁO XỨ XIN CHÚC MỪNG

 

Anh Phanxicô Phạm Anh Thiện & Chị Têrêxa Nguyễn Thị Ni sẽ cử hành Bí tích Hôn phối

 vào lúc 05g00, thứ năm 12/4/2014

tại Nhà Thờ Chính Tòa Đà Nẵng.