GIÁO XỨ XIN CHÚC MỪNG

 

Anh Ngô Chí Công & Chị Maria Trần Thị Anh Thư sẽ cử hành chuẩn khác đạo

 vào lúc 17g00, thứ ba 07/5/2014

tại Nhà Thờ Chính Tòa Đà Nẵng.