GIÁO XỨ XIN CHÚC MỪNG

 

Anh Giuse Vũ Hoàng Minh & Chị Catarina Hồ Thị Kiều Chinh sẽ cử hành Bí tích Hôn phối

 vào lúc 17g00, thứ ba 29/4/2014

tại Nhà Thờ Chính Tòa Đà Nẵng.