GIÁO XỨ XIN CHÚC MỪNG

 

Anh Giuse Phạm Minh Quý và Chị Anna Vũ Thị Lan Thanh

sẽ cử hành Bí tích Hôn phối vào lúc 05g00, ngày thứ sáu 10/01/2014

tại Nhà Thờ Chính Tòa Đà Nẵng.