GIÁO XỨ XIN CHÚC MỪNG

 

Anh FX. Nguyễn Thanh Toàn & Chị Maria Nguyễn Đặng Kim Thư sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối

 vào lúc 17g00 ngày 16/01/2015

tại Nhà Thờ Chính Tòa Đà Nẵng.