GIÁO XỨ XIN CHÚC MỪNG

 

Anh Batôlômêô Nguyễn Văn Bút & chị Maria Nguyễn Thị Khánh Hà

sẽ cử hành Hôn phối vào lúc 17g00, ngày 03/01/2014

tại Nhà Thờ Chính Tòa Đà Nẵng.