GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG

BAN ĐẠI DIỆN PHỤ HUYNH GIÁO LÝ

 

 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC LỄ GIÁO LÝ CHÚA NHẬT

Từ ngày 29/06/2014 đến 20/07/2014

 

Phiên trực

Tên Thánh

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ

Điện thoại

29/06/2014 Từ 07g15 đến 10g00

Phaolô

Nguyễn Văn Ngọc

Đại diện PHGL Giáo họ Đaminh Phạm Trọng Khảm (1)

K77/03 Lê Lợi

0905103156

Gioan

Phạm Kim Thông

Đại diện PHGL Giáo họ Phaolô Lê Văn Lộc (2)

K218/20 Đống Đa

0905044054

Micae

Nguyễn Kính

Đại diện PHGL Giáo họ Đaminh Cẩm (3)

K90/9 Trần Phú

0905858836

 

 

 

 

 

 

06/07/2014 Từ 07g15 đến 10g00

Giuse

Nguyễn Huệ

Đại diện PHGL Giáo họ Phêrô Nguyễn Văn Lựu (4)

325/5 Hùng Vương

0969466973

Têrêxa

Nguyễn Thị Phương Thảo

Đại diện PHGL Giáo họ Micae Hồ Đình Hy (5)

K20/10 Cô Giang

0905830080

Tôma

Nguyễn Anh Tuấn

Đại diện PHGL Giáo họ Augustinô Phan Viết Huy (6)

K9/6 Trần Kế Xương

0902157330

 

 

 

 

 

 

13/07/2014 Từ 07g15 đến 10g00

Phaolô

Trần Linh

Đại diện PHGL Giáo họ Anê Lê Thị Thành (7)

146 Hải Phòng

0914013927

Giuse

Trần Xuân Tin

Đại diện PHGL Giáo họ Giuse Đặng Đình Viên (8)

K01/49 Đỗ Quang

01202725410

Tôma

Võ Thành Kiểm

Đại diện PHGL Giáo họ Emmanuel Nguyễn Văn Triệu (9)

H04/18 K130 Điện Biên Phủ

0905114288

 

 

 

 

 

 

20/07/2014 Từ 07g15 đến 10g00

Maria

Trần Thị Thanh Thúy

Đại diện PHGL Giáo họ Phaolô Tống Viết Bường (10)

151 Nguyễn Tri Phương

0905520737

Maria

Dương Thị Mỹ Lệ

Đại diện PHGL Giáo họ Anrê Trần Văn Trông (11)

62 Lê Đình Dương

0905312758

Phaolô

Bùi Văn Huy

Đại diện PHGL Giáo họ Giuse Nguyễn Duy Khang (12))

281 Ngô Quyền

0905325820

 

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 06 năm 2014

TM Ban Đại diện Phụ Huynh Giáo lý

   Trưởng Ban

(đã ký)

 

Phaolô Trần Linh