GIÁO XỨ XIN CHÚC MỪNG

 

Anh Trần Trường & Chị Maria Nguyễn Như Thuỳ An sẽ cử hành Chuẩn Khác Đạo

 vào lúc 17g00 ngày 27/01/2015

tại Nhà Thờ Chính Tòa Đà Nẵng.