Anh Phêrô Châu Thượng Bing & Chị Matta Lê Thị Thúy Hằng sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối

vào lúc 17g00 ngày 03/10/2016

tại Nhà Thờ Chính Tòa Đà Nẵng.