“Ngôi Lời đã trở nên người phàm, và cư ngụ giữa chúng tôi.” (Ga 1,14)

Suy niệm: “Để ta làm quen với tính cách và sự sống thần linh của Ngài, Đức Ki-tô đã mang lấy bản tính của ta và cư ngụ giữa chúng ta. Thần tính được mặc khải trong nhân tính; vinh quanh vô hình trong hình dáng con người hữu hình. Con người có thể hiểu biết điều chưa biết qua điều đã biết; điều trên trời được mặc khải qua điều trần thế; tất cả những điều ấy được Thiên Chúa bày tỏ trong dung mạo con người” (E. White). Ngôi Hai Thiên Chúa đã trở thành một con người thật sự, với một ngày sinh ra, cùng một thân xác thể lý, trong một mái ấm gia đình, lớn lên theo năm tháng, lao động cật lực như ta, học hỏi bao điều như ta. Ngài đã đến trái đất xinh đẹp này để nói với ta về tình yêu Thiên Chúa dành cho ta, và cuối cùng, đưa dẫn ta đến với Chúa, hiệp thông trọn vẹn với sự sống đời đời.

Mời Bạn: “Cầu nguyện là một khoảnh khắc của nhập thể – Thiên Chúa ở với ta. Ngài có dính dáng đến các chuyện tiểu tiết của đời ta” (P. Miller). Ngôi Lời nhập thể làm người ấy bây giờ trở thành Đấng “Emmanuel: Thiên Chúa-ở-cùng-chúng ta. Bạn hãy tìm thời gian để gặp gỡ Ngài trong những giây phút cầu nguyện mỗi ngày, nhất là trong thánh lễ, đỉnh cao của việc Ngôi Hai Thiên Chúa tiếp tục nhập thể mọi ngày.

Sống Lời Chúa: Tôi xem xét lại việc sống đức tin của mình, tổ chức lại đời sống cầu nguyện, để mỗi ngày luôn có giây phút Chúa nhập thể với mình.

Cầu nguyện: Lạy Ngôi Lời Thiên Chúa, cảm tạ Chúa đã trở nên người phàm, cư ngụ giữa con người, đem lại điều quý báu nhất là ơn cứu độ cho con người. Xin cho con luôn ghi khắc sự thật ấy để sống tâm tình cảm tạ tri ân.