Còn Hài Nhi càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. (Lc 2,40)

Suy niệm: “Một hệ thống giáo dục không xứng hợp nếu chỉ dạy người trẻ cách sinh kế, nhưng không dạy cung cách sống một cuộc đời” (E. Dimnet). Thánh gia ở Na-gia-rét là mẫu gia đình tuyệt vời, không chỉ chăm lo dạy cậu Giê-su cách sinh nhai qua nghề thợ mộc, nhưng còn giáo dục cậu bé cách sống cuộc đời của người con trong gia đình, người đồng hương trong làng xóm, và trên hết, người con hiếu thảo với Thiên Chúa. Thánh Giu-se và Đức Ma-ri-a quan tâm giáo dục trẻ Giê-su, nhưng cũng để cho cậu bé tự giáo dục mình, lớn lên, tự lập, trưởng thành, chứ không bao bọc cậu trong vòng tay mình. Không lạ gì sau này thiên hạ ngỡ ngàng chứng kiến một Giê-su vững vàng, kiên định, và thành công trong mọi tình huống của cuộc đời theo lý tưởng của mình.

Mời Bạn: “Ta lo lắng về con trẻ ngày mai sẽ ra sao, nhưng quên rằng nó là một con người hôm nay” (S. Tauscher). Nhiều bậc phụ huynh mãi đầu tư tương lai cho con cái, nhưng lại quên chúng là con người, là trẻ em hôm nay. Trẻ em nào cũng cần phải ngủ nghỉ cho đầy giấc, chơi đùa vận động đủ phát triển thể lý và tâm lý để trưởng thành, nhất là cần được đào tạo giáo lý và đời sống tâm linh để sống đời con cái Chúa.

Sống Lời Chúa: Nếu là phụ huynh, tôi xem xét lại cách giáo dục con cái mình. Nếu là con cái, tôi xem mình đã tập sống tự lập, tự giáo dục mình như trẻ Giê-su chưa?

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con chiêm ngắm Chúa sống tâm tình con thảo dưới mái nhà Na-gia-rét. Xin cho con cũng sống hiếu thảo với Chúa Cha, và hòa hợp với mọi người. Amen.