“Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống.” (Ga 14,6)

Suy niệm: “Con đường có thể đẹp hay xấu, dễ hay khó đi, bằng phẳng hay gồ ghề, điều đó không quan trọng; điều quan trọng nhất là con đường ấy đưa bạn đi đến đâu” (M. Idan). Đức Giê-su là con đường đưa ta đến đích điểm là Chúa Cha, đi vào thế giới của Thiên Chúa Ba Ngôi; cả con đường lẫn đích đến đều hội tụ nơi con người Giê-su. Ngài là con đường đưa ta đến Nước Trời hạnh phúc, nhưng cũng chính là Nước Trời hạnh phúc ấy. Ngài đến trần gian mặc khải cho ta biết sự thật trọn vẹn về Thiên Chúa và con người. Đi theo, đồng hành với Ngài trên con đường Giê-su, ta có được sự thật toàn vẹn về Thiên Chúa, vui hưởng sự sống dồi dào của Thiên Chúa ngay trong cuộc đời này. Thế nhưng, đừng quên rằng con đường mang tên Giê-su là con đường thập giá, hy sinh quên mình. Chỉ có con đường thập giá ấy mới dẫn đưa ta đến sự sống viên mãn của Thiên Chúa.

Mời Bạn: “Tại sao mọi con đường rốt cuộc thu hẹp vào một điểm ở chân trời? Vì đó là nơi có điểm đến” (Nhà văn Mỹ V. Nazarian). Điểm đến của đời bạn là hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi, hiệp thông phần nào khi tại thế, và trọn vẹn trong thế giới mai sau. Bạn đã xác định rõ ràng điểm đến cuộc đời mình chưa? Bạn làm gì để hiệp thông với Ngài trong đời sống mỗi ngày?

Sống Lời Chúa: Tôi tập sống hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi qua việc mỗi ngày chiêm ngắm Chúa Giê-su trong sách Tin Mừng, Bí tích Thánh Thể, và nơi các sự kiện mỗi ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa là con đường đưa con đến hạnh phúc vĩnh cửu; nơi Chúa, con được cảm nếm sự sống viên mãn, sự thật toàn vẹn.