293. Tại sao Thiên Chúa cho ta có “đam mê” hoặc “cảm xúc”?

– Các đam mê thúc đẩy ta bằng những xúc động mạnh mẽ và những cảm xúc riêng biệt để ta có thể làm điều phải, điều thiện, và chống lại điều dữ, điều xấu. [1762-1766, 1771-1772]

– Con người được Thiên Chúa tạo dựng: có thể yêu thương hay chê ghét, họ bị lôi cuốn bởi một số việc và họ sợ những việc khác, họ có thể đầy vui sướng, buồn phiền, giận dữ. Trong đáy lòng, họ luôn yêu cái tốt và ghét cái xấu – hoặc cái mà họ cho là như thế.

“Hãy kiên nhẫn trong mọi sự nhất là kiên nhẫn với chính bản thân bạn.” – Thánh Phanxicô Salêsiô