“Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối.” (Ga 12,46)

Suy niệm: Bài Tin Mừng hôm nay có thể tóm tắt tất cả sứ vụ của Đức Giê-su, sứ vụ cứu độ nhân loại theo chương trình ngàn đời của Chúa Cha. Đức Giê-su đến trần gian, mạc khải cho chúng ta hình ảnh của Đấng Tạo hóa là Cha của Ngài, Người Cha dịu dàng và đầy lòng thương xót. Ngài được Chúa Cha sai đến để mang tình yêu, ơn cứu độ cho thế giới, cho những ai tin vào Ngài. Ngài là Ánh sáng, và bởi vì phát xuất từ Chúa Cha, nên Ánh sáng ấy là Ánh sáng dịu êm, mang sức mạnh của sự dịu dàng. Ánh sáng ấy diễn đạt với cả con tim, là chìa khóa mở ra cánh cửa cung lòng Thiên Chúa, đưa ta đi vào trong tương quan thân thiết với Chúa Ba Ngôi, hé mở những gì thánh thiện và ẩn giấu.

Mời bạn: Ánh sáng Chúa Ki-tô.” Đang khi không gian chìm ngập trong bóng tối, đoàn rước tiến vào nhà thờ với ánh sáng từ cây Nến Phục sinh, rồi mọi người thắp sáng cây nến của mình. Ánh sáng Chúa Ki-tô đẩy lui bóng tối, chiếu sáng thế gian. Mỗi Ki-tô hữu nhận được Ánh sáng ấy trong ngày lãnh nhận Bí tích Thánh tẩy, được mời gọi lan tỏa Ánh sáng ấy trong mọi môi trường và đời sống của mình.

Chia sẻ: Bạn đã cảm nhận và đã lan tỏa Ánh sáng của đức tin, đức cậy, đức ái như thế nào?

Sống Lời Chúa: Tôi quyết tâm thực thi một giá trị Tin Mừng (hiền hoà, nhẫn nại, bao dung, tha thứ…) với những người tôi gặp gỡ hôm nay.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, lắm khi con vẫn chìm trong bóng tối của tội lỗi. Xin cho con mở lòng đón nhận Ánh sáng của Tình thương Chúa, và can đảm dấn thân cho Ánh sáng dịu êm này. Amen.