“Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất.”(Mt 4,26)

Suy niệm: Cả ba dụ ngôn – người gieo giống, hạt giống, hạt cải – đều truyền tải một sứ điệp: sức mạnh của Nước Thiên Chúa. Những khởi đầu xem ra không mấy sáng sủa, khả thi và đáng tin cậy: sự từ chối, sự vắng mặt của Thiên Chúa, sự bé nhỏ mỏng manh. Triều đại của Thiên Chúa đến không phải trong chớp nhoáng, dùng sức mạnh để thúc ép; nhưng là một tiến trình kiên nhẫn, tiệm tiến. Bởi vì, một khi hạt giống-Lời đã được gieo trồng vào mảnh đất tâm hồn của người đón nhận, sẽ dần dần đi sâu vào trí óc, con tim và biến đổi người ấy. Đây chính là sức mạnh của hạt giống–Lời. Đức Giê-su đã xây dựng Hội thánh khởi đi từ một nhóm nhỏ. Nhóm nhỏ này đã kín múc giáo huấn, “cùng ăn cùng uống” với Người, cùng được chuyển trao sứ mạng làm cho Triều đại Thiên Chúa hiện diện, phát triển ở những nơi Tin mừng được rao truyền.

Mời bạn: Toàn thể Giáo hội đã khởi động Thượng hội đồng giám mục cấp địa phương. Đây là thời gian để mỗi người, cộng đoàn, giáo xứ, giáo phận làm nảy sinh hạt giống-Lời. “Chuyện Nước Thiên Chúa” không của riêng tôi, riêng bạn, nhưng là chuyện chúng ta hiệp hành cùng nhau bước đi trong hiệp thông, tham gia và sứ vụ. Chúng ta chỉ có một việc phải làm, đó là gieo Lời trên mảnh đất được giao cho chúng ta.

Sống Lời Chúa: Tích cực tham gia các hoạt động trong giáo xứ và cộng đoàn bạn đang hiện diện, với ý thức làm cho hạt giống-Lời được biết đến và lớn lên.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con khiêm tốn cộng tác với hạt giống-Lời và kiên nhẫn làm chứng cho Nước Chúa trị đến. Amen.