“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1,38)

Suy niệm: Trí tưởng tượng của con người, dù phong phú đến đâu, cũng chẳng có thể nghĩ tưởng đến việc Thiên Chúa, Đấng toàn năng đã tạo dựng mọi sự từ hư không, Đấng không có gì không làm được, giờ đây, lại hạ mình xuống bàn hỏi, để con người chấp nhận Con Một Ngài có thể bước vào lịch sử nhân loại trong hình hài một con người. Vậy mà, câu chuyện ‘động trời’ đó đã xảy đến với Đức Ma-ri-a trong biến cố Truyền tin. Qua sứ thần Gáp-ri-en, Thiên Chúa ngỏ lời với Đức Ma-ri-a và chờ đợi sự đồng ý của Mẹ, để Con của Ngài có thể trở nên Đấng Em-ma-nu-en. Biến cố ấy cho thấy một Thiên Chúa yêu thương chúng ta, hoàn toàn tôn trọng tự do của chúng ta. Thiên Chúa không chỉ mặc khải và mời gọi con người cộng tác vào chương trình cứu độ, Ngài còn kiên nhẫn chờ đợi con người chấp thuận để chương trình ấy được thành toàn.

Mời Bạn: Thiên Chúa vẫn tiếp tục chờ đợi sự đồng ý của chúng ta để Ngài có thể hiện diện, đồng hành, đỡ nâng bạn và tôi mọi ngày, nhất là lúc khó khăn hay bị bóng tối tội lỗi đe dọa. Mẹ Ma-ri-a đã mạnh dạn trở nên cộng sự viên đắc lực của Chúa qua lời đáp trả xin vâng. Còn bạn thì sao?

Sống Lời Chúa: Bắt đầu một ngày, bạn xin Chúa cho mình biết việc phải làm để cộng tác với chương trình của Ngài.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn mở lòng ra với Chúa để sống dấn thân hơn cho các giá trị của Tin Mừng, cũng như làm cho ý Chúa được thể hiện dưới đất cũng như trên trời bằng đời sống của mình. Amen.