“Bỏ Thầy, chúng con biết theo ai? Thầy mới có lời đem lại sự sống đời đời.” (Ga 6,68)

Suy niệm: Ai trong chúng ta lại không biết câu tục ngữ: “Không thầy đố mày làm nên”? Cũng thế, hẳn chúng ta cũng biết rằng Phê-rô, tông đồ trưởng của Chúa Giê-su, vốn có khả năng ‘thiên phú’ – được Chúa Cha mạc khải (x. Mt 16,17) – cũng đã phát biểu một câu ‘để đời’: “Bỏ Thầy, chúng con biết theo ai!” Một ngư phủ bộc trực như Phê-rô lại có thể nói lên những lời dạt dào cảm xúc giữa đám đông dân chúng đang bất bình vì lời của Chúa mà họ cho là chướng tai khiến cả các môn đệ khác cũng nao núng. Bất chấp tất cả những phản ứng đối nghịch ấy, bất chấp những yếu đuối nông nổi, bất chấp cái nhìn còn nặng tinh thần thế tục của mình, Phê-rô vẫn luôn thể hiện là một môn đệ say mê gắn bó với Thầy; đối với ông, Thầy Giê-su chính là Con Thiên Chúa, và chỉ “Thầy mới có lời ban sự sống đời đời.”

Mời bạn: Ngườita thường nói: “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư;” trong cuộc đời, chúng ta qua tay biết bao người thầy. Nhưng với bạn, bạn coi Đức Giê-su là người thầy dạy chữ dạy nghề như bao người thầy khác hay đó là vị Thầy mà bạn sẽ thốt lên “bỏ Thầy con biết theo ai” bởi vì chỉ mình Ngài mới “có lời ban sự sống đời đời”?

Sống Lời Chúa: Được làm môn đệ Thầy Giê-su, bạn hãy “vâng nghe Lời Ngài” bằng cách siêng năng suy niệm Lời Chúa mỗi ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin ở lại với con, vì con cần có Chúa. Xin ban cho con ánh sáng của Chúa để con bước đi theo đường lối Chúa. Xin giữ con ở lại trong Chúa, vì bỏ Chúa con biết theo ai, chỉ mình Chúa mới có lời ban sự sống đời đời. Amen.