“Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cũng tôi thu góp là phân tán.” (Lc 11,23)

Suy niệm: Ta chỉ có thể hiểu lời nói trên đây của Đức Giê-su khi đặt trong khung cảnh Ngài vừa xua trừ quỷ câm ra khỏi người bị chúng nhập, một phép lạ diễn tả quyền năng của Thiên Chúa. Trong bối cảnh trừ quỷ ấy, chúng ta hiểu rằng không ai có thể đứng trung lập, để không ai lập luận rằng Chúa muốn loại trừ mọi tư tưởng dị biệt, đối lập. Tất cả các việc tốt lành, do bất cứ ai làm, cũng đều bắt nguồn từ Thiên Chúa là nguồn mạch phát sinh mọi điều thiện hảo. Chối từ điều thiện là đứng về phía ma quỷ, kẻ không đội trời chung với Thiên Chúa. Vì thế, cuộc chiến thiện-ác diễn ra  trong chiến trường tâm hồn ta đến suốt đời. “Làm lành, lánh dữ” luôn mang tính tuyệt đối và đòi hỏi đối với mọi người, không trừ ai cả.

Mời Bạn: Có lẽ bạn nghĩ mình chẳng thể làm thánh, nhưng may thay mình không phải là kẻ tội lỗi. Thế là bạn bằng lòng với mức sống đạo “tà tà.” Thực ra, cuộc chiến giữa thiện và ác luôn mang tính quyết liệt, không khoan nhượng. Không làm điều thiện là đã ngả theo sự ác rồi. Không thể vừa sống theo đòi hỏi của sự thiện, vừa dung túng cho đam mê tật xấu. Người ta cũng không thể vừa tuyên bố tin nhận Thiên Chúa là Đấng Thánh, vừa bắt tay thoả hiệp với ma quỷ. Bạn nghĩ sao?

Sống Lời Chúa: Đọc lại câu Tin Mừng trên đây, bạn hãy chọn một thái độ quyết định: Tôi đi với Đức Giê-su hay chống đối lại Ngài?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, những lúc chúng con bị cám dỗ sống Tin Mừng nửa vời, xin Chúa giúp chúng con tỉnh thức và quyết tâm một lòng tin, cậy, mến Chúa trên hết mọi sự. Amen.