211. Bí tích Thánh Thể đối với Hội Thánh quan trọng thế nào?

– Việc cử hành Bí tích Thánh Thể là tâm điểm của sự thông hiệp của Kitô giáo. Nhờ Bí tích Thánh Thể, Hội Thánh mới trở thành đích thực là Hội Thánh. [1325]

– Không phải vì ta góp tiền giúp nhà thờ, không phải vì ta hiểu đúng, cũng không phải vì ta đã gắn bó với xứ này xứ nọ mà ta làm nên Hội Thánh, nhưng là vì trong Bí tích Thánh Thể, ta tiếp nhận Mình Chúa Kitô, và mỗi lần ta dần dần trở nên Thân Thể Chúa Kitô.

“Không rước lễ thì giống như chết khát bên dòng suối.” – Thánh Gioan Vianney

“Trong Thánh Thể ta nên một với Thiên Chúa, như lương thực nên một với thân xác.” – Thánh Phanxicô Salêsiô

“Ta phải quyện đời ta quanh Thánh Thể. Mắt hướng về Chúa là Ánh sáng; trái tim đặt rất gần trái tim thánh của Chúa; cầu xin Người ơn để tuyên xưng Người, tình yêu để yêu mến Người, can đảm để phụng sự Người. Tìm kiếm Người bằng tâm tình sốt sắng.” – Mẹ Têrêxa