Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy. (Mt 1,24a)

Suy niệm: Giu-se đang trong một tình huống khó xử. Ông đã đính hôn với Ma-ri-a, chỉ còn chờ ngày tổ chức đám cưới để về sống chung với nhau. Thế nhưng ngày đó chưa tới thì Ma-ri-a đã mang thai mà ông không biết từ đâu. Trong trường hợp này, luật pháp cho phép người chồng tố cáo người vợ bất trung để hủy hôn. Nhưng Giu-se luôn tin tưởng sự thánh thiện nơi bạn đời của mình và nghĩ rằng việc xảy ra nơi Ma-ri-a nằm trong ý nhiệm mầu của Chúa, Giu-se chọn phương án “lìa bỏ bà cách kín đáo” để việc Chúa làm nơi Ma-ri-a được thành sự. Tuy nhiên khi nghe sứ thần mộng báo: Ma-ri-a thụ thai do quyền năng Chúa Thánh Thần, ông đã vâng phục đón nhận Đức Ma-ri-a về nhà làm vợ. Giu-se thành người được diễm phúc làm cha nuôi của Đấng Cứu Thế, cùng với Ma-ri-a cộng tác vào công trình cứu rỗi loài người.

Mời Bạn: Ơn gọi, sự thánh thiện, cũng như niềm vui và hạnh phúc của người ki-tô hữu hệ tại việc nhận biết và làm theo thánh ý Thiên Chúa. Lời Chúa, các giới răn, lời dạy của các vị bề trên là kim chỉ nam cho ta biết điều phải lựa chọn. Đứng trước những hoàn cảnh éo le, phức tạp, tiến thoái lưỡng nan, noi gương thánh Giu-se, ta biết can đảm từ bỏ ý riêng để tuân theo ý Chúa.

Sống Lời Chúa: Khi gặp chuyện khó xử, tôi biết khiêm tốn cầu nguyện, suy nghĩ bàn hỏi trước khi quyết định.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa giấu kín sự khôn ngoan của Chúa cho những người tự phụ mình thông thái nhưng lại tỏ ra cho người khiêm tốn, đơn sơ. Xin ban cho con biết nhận ra các dấu chỉ sự hiện diện và hoạt động của Chúa để con quảng đại cộng tác với ơn Chúa. Amen.