“Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô- sê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu, không có thế đâu.” (Mt 19,8)

Suy  niệm: Xã hội  ngày nay nhân  danh  tự

do hạnh phúc của cặp đôi để tán thành giải pháp ly hôn. Càng nguy hiểm hơn, nhiều người lập luận ly hôn là bản vá lỗi khi hôn nhân ngột ngạt ‘nhạt thủy chung’. Thay vì hàn gắn những tổn thương và mâu thuẫn, văn hóa hiện đại chọn cách của những người Pha-ri-sêu: nại vào tiền nhân “Mô-sê đã cấp giấy ly dị mà rẫy vợ” (c.7). Chúa Giê-su phản bác điều đó bằng cách nhắc lại điều Thiên Chúa đã thiết định từ ban đầu: người nam người nữ “sẽ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly” (x. St 2,24-25; Mt 19,5-6). Hôn nhân là một cam kết không được phá vỡ, chứ không phải là một tờ hôn thú mà vợ chồng  có  thể  xé  bỏ  khi  chẳng  còn  thích

nhau.

 Mời Bạn: Các vụ ly dị ngày một gia tăng; nhưng đó không phải là lý do biện hộ cho chủ trương chối bỏ tính cách bất khả phân ly của hôn nhân. Sự chung thuỷ vợ chồng không phải là sự ràng buộc phi nhân và phi lý. Trái lại, nhờ bí tích hôn nhân, đôi vợ chồng trở nên hiện thân và chứng nhân của mầu nhiệm kết hợp giữa Chúa Ki-tô và Hội Thánh (Ep 5,25-33).

 Sống Lời Chúa: “Yêu thương và kính trọng nhau suốt đời” là lời cam kết của đôi bạn trong ngày thành hôn. Để đạt được hạnh phúc bền vững trong đời sống gia đình mỗi người quan tâm chăm sóc nhau trong tinh thần đó.

 Cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa Tình yêu, xin gia tăng tình yêu và lòng trung tín, giúp con lớn lên mỗi ngày trong tình yêu, để cùng nhau xây dựng mái ấm gia đình hạnh phúc. Amen.