Cô Ma-ri-a lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xức chân Đức Giê-su, rồi lấy tóc mà lau. Cả nhà sực nức mùi thơm. (Ga 12,3)

Suy niệm: Thông thường, người ta chỉ cần dùng vài giọt tinh dầu là đủ tạo ra mùi thơm. Tuy nhiên, trong bữa tiệc tại Bê-ta-ni-a diễn ra sáu ngày trước Lễ Vượt Qua, cô Ma-ri-a đã lấy một cân dầu thơm hảo hạng – dung lượng tương đương một lít – để xức chân Đức Giê-su. Đây là số lượng quá lớn so với mức cần thiết. Hơn nữa, dầu thơm của Ma-ri-a là dầu nguyên chất, quý giá, đáng ba trăm quan tiền – tức là bằng với số lương của một năm lao động. Sự ‘phung phí’ của Maria diễn tả tình yêu tình yêu lớn lao vô bờ của cô dành cho Thầy Giê-su. Có thể nói rằng Ma-ri-a muốn dâng cho Chúa tất cả những gì cô có. Tình yêu đích thực thì sẵn sàng ‘phung phí’!

Mời Bạn: Đức Giáo hoàng Bê-nê-đíc-tô XVI có lần nói rằng những ai chỉ chăm chăm làm vừa đủ bổn phận thì không phải là Ki-tô hữu đích thực. Thiên Chúa không bao giờ tính toán các ân huệ Ngài ban. Ngài sẵn sàng ‘phung phí’ ngay cả Con Một yêu dấu của mình để đem ơn cứu độ cho trần gian. Vì thế, chúng ta hãy quảng đại ‘phung phí’ cho Chúa tất cả những gì mình có như thời gian, khả năng, vật chất…

Sống Lời Chúa: Trong Tuần Thánh này, tôi gia tăng các việc bác ái và làm với tất cả lòng yêu mến.

Cầu nguyện: “Lạy Chúa Giê-su, xin dạy con biết sống quảng đại. Biết phụng sự Chúa cho xứng đáng. Biết cho đi mà không cần tính toán. Biết chiến đấu mà không sợ thương tích. Biết làm việc mà không tìm an nghỉ. Biết hy sinh mà không chờ một phần thưởng nào khác, ngoài sự nhận biết là con đã làm theo thánh ý Chúa mà thôi. Amen.”