Người bảo ông Tô-ma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.”(Ga 20,27)

Suy niệm: Chúa Giê-su đã trỗi dậy từ cõi chết nhưng những vết thương của cuộc khổ nạn vẫn còn in dấu trên thân thể phục sinh của Người. Khi hiện ra với các môn đệ, Chúa cho phép Tô-ma xem những dấu đinh nơi tay chân mình, và mời gọi ông chạm vào cạnh sườn bị mũi giáo đâm thấu trái tim. Những vết thương ấy là bằng chứng hùng hồn về tình yêu vô bờ bến của Chúa Giê-su. Chính vì yêu thương đến cùng những kẻ thuộc về mình mà Người sẵn sàng mang thương tích. Đó là những vết thương của tình yêu! Vì thế, khi Chúa bảo Tô-ma sờ chạm vào những vết thương thì cũng là lúc Người mời gọi ông hãy tin tưởng vào tình yêu của Người.

Mời Bạn: Tin không chỉ là đọc thuộc lòng Kinh Tin Kính hay làm một số việc đạo đức nào đó. Nhưng tin là cho phép tình yêu vô điều kiện của Chúa Giê-su chiếm hữu và chinh phục mình. Tình yêu ấy muôn trùng lớn hơn sự hiểu biết của trí năng. Bạn được mời gọi vượt quá sự hiểu biết của lý trí để gieo mình cho biển trời yêu thương của Chúa. Bấy giờ, bạn sẽ cảm nghiệm niềm hạnh phúc ngập tràn, vì được bao phủ và được nhận chìm bởi tình yêu ấy.

Sống Lời Chúa: Dành vài phút thinh lặng để chiêm ngắm những vết thương của Chúa Giê-su trên thập giá, và để tình yêu của Người biến đổi mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, vì yêu thương, Chúa chịu mang thương tích để chữa lành thương tích tội lỗi chúng con. Xin lấy khỏi chúng con trái tim chai đá và ban lại trái tim thịt mềm, để chúng con tin tưởng vào tình yêu Chúa.