“Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” (Lc 1,38)

Suy niệm: Lời chào của sứ thần Gáp-ri-en trong ngày truyền tin cho Đức Ma-ri-a không phải là lời chào xã giao thông thường. Hơn nữa lời chào “mừng vui lên” ấy lại làm nổi bật danh hiệu “Đấng đầy ân sủng”, một danh hiệu dành riêng cho Đức Ma-ri-a. Khi chọn Đức Ma-ri-a làm người mẹ để cho Con Chúa Trời nhập thể làm người, Thiên Chúa đã ban cho Mẹ những hồng ân đặc biệt xứng với địa vị là Mẹ Thiên Chúa. Do đó, ta hiểu được tại sao Sứ thần chào Mẹ bằng tước hiệu “Đấng đầy ân sủng.” Ân sủng ấy đã được chuẩn bị trước cả khi tạo thành vũ trụ, nhờ công nghiệp cứu chuộc của Người Con là Đức Giê-su mà Mẹ được gìn giữ khỏi tội nguyên tổ và mọi tì vết của tội lỗi, xứng đáng trở nên đền thờ cho Con Chúa ngự vào.

Mời Bạn: Chúng ta cũng được sạch tội nguyên tổ, không phải từ lúc đầu thai mà là khi lãnh nhận bí tích Rửa tội, và được tái sinh làm con cái Chúa. Mẹ Ma-ri-a giữ gìn sự tinh sạch khỏi tội lỗi đó trong suốt cuộc sống của mình. Chúng ta cũng được mời gọi để giữ tấm áo trắng linh hồn của mình tinh tuyền cho đến lìa đời. Kính mừng Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng ta cũng xin Mẹ trợ giúp để chúng ta noi gương Mẹ ‘kháng nhiễm’ đối với tội lỗi, hầu xứng đáng là nơi thánh cho Chúa ngự trị.

Sống Lời Chúa: Đọc chậm rãi kinh Kính Mừng và xin Mẹ giúp bạn chừa bỏ nết xấu chủ yếu của bạn.

Cầu nguyện:. Lạy Chúa, mừng lễ Mẹ Vô nhiễm giữa Mùa Vọng này, xin cho chúng con biết dọn dẹp mảnh đất tâm hồn mình xứng đáng, để Lời Chúa trổ sinh hoa trái và để đón mừng Mầu nhiệm Con Chúa Giáng sinh. Amen.