Đây là gia phả của Đức Giê-su Ki-tô, con cháu Vua Đa-vít… ông Áp-ra-ham  sinh I-sa-ác… (Mt 1,1)

Suy niệm: Bản gia phả trình bày cho ta thấy gốc tích, gia thế những người liên hệ trong dòng tộc của mình. Nhìn vào bản gia phả ‘ngoằn ngoèo’ của Đức Giê-su, ta nhận ra mầu nhiệm trong việc Thiên Chúa tuyển chọn dòng tộc cho Con của Người. Trong bản gia phả ấy, có nhiều thánh nhân, nhưng cũng có lắm con người tội lỗi. Thế nhưng, điều đáng nói là ngoài nhân vật chính là Đức Giê-su, bản gia phả còn có tên Mẹ Ma-ri-a. Mẹ là thụ tạo ‘số một,’ đầy ân sủng, đẹp lòng Chúa (x. Lc 1,30). Nhờ Mẹ, lịch sử đen tối của nhân loại bởi tội nguyên tổ được sáng lên niềm vui, hy vọng do ơn cứu chuộc Con của Mẹ mang đến. Mẹ vừa là món quà Thiên Chúa ban cho nhân loại, vừa là đại diện cho nhân loại đón nhận ơn cứu độ nơi chính Con mình. Do đó, ngày Mẹ chào đời là ngày cả nhân loại cất tiếng hoan ca vì thấy được bình minh ơn cứu độ.

Mời Bạn: Qua bản gia phả của Đức Giê-su, bạn thấy Thiên Chúa luôn có kế hoạch tuyệt vời để cứu độ con người:  ân sủng và tình thương của Người bao phủ, bất chấp tội lỗi. Người viết nên con đường thẳng qua những lối quanh co, khúc khuỷu nơi con người yếu hèn. Lời Chúa mời bạn biết đón nhận lịch sử, các sự kiện của đời bạn bằng đức tin, để trong hoàn cảnh nào, bạn cũng “nghiệm thấy Chúa tốt lành biết mấy!

Sống Lời Chúa: Tập nhìn lại lịch sử đời mình để nhận ra từng hồng ân Chúa ban mỗi ngày và cả đời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết nghiệm thấy bàn tay Chúa trong từng biến cố lịch sử đời con. Nhờ đó, con biết cảm tạ, chúc tụng tình yêu quan phòng, diệu kỳ của Chúa. Amen.