“Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em.” (Ga 15,19)

Suy niệm: Trong Tin mừng Gio-an, hạn từ thế gian mang nhiều nghĩa: Có khi đó là thế gian “Thiên Chúa đã quá yêu” (x. Ga 3,16); nhưng ở đây “thế gian” có ý nói thế lực sự dữ chống lại đường lối Thiên Chúa, tiêu biểu nơi một số lãnh đạo Do Thái giáo. Họ thù ghét, kình chống và tìm cách hãm hại Đức Giê-su. Vì ghét Ngài nên họ ghét luôn các môn đệ (c.18), cũng tìm cách bắt bớ, giết hại các ông. Đang khi ấy, các ông lại được sai vào thế gian, thực thi sứ vụ biến đổi thế gian. Tư thế vừa ở trong thế gian, vừa được tách khỏi thế gian, đã tạo ra  một ‘sức căng vô hình’ nơi các môn đệ. Tuy nhiên, bước theo Đức Giê-su là mặc nhiên chấp nhận đối diện với những thách đố, thậm chí là đối đầu không khoan nhượng với thế gian.

Mời Bạn: Chắc bạn cũng cảm thấy một ‘sức căng’ nào đó trên ơn gọi Ki-tô hữu của mình khi sống giữa thế gian này? Thế gian chuộng bóng tối và giả dối; còn bạn phải bước đi trong ánh sáng và sự thật. Như vậy, bạn đang ở trong cuộc chiến cam go, bất khoan nhượng với thế gian rồi. Dám sống khác biệt, dám hướng đến những lý tưởng khác với lý tưởng của thế gian mới là hướng đi dành cho bạn-người môn đệ Chúa, bất chấp cả việc bị thế gian ghét bỏ.

Sống Lời Chúa: Dámsống quảng đại, trung thực và canđảm lên tiếng cho bất công nơi bạn đang sống hay làm việc.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết xa rời những giả trá của thế gian, để bước đi theo đường lối Chúa, dầu phải chịu ghét bỏ, chống đối, hay thiệt thân, hầu mỗi ngày chúng con nên giống Chúa hơn. Amen.