Lòng đầy sợ hãi, họ bảo nhau: “Hôm nay chúng ta đã thấy những chuyện lạ kỳ.” (Lc 5,26b)

Suy niệm: Phải nói là đám đông hôm nay chứng kiến hết chuyện lạ kỳ đến chuyện lạ kỳ khác: Này nhé các người Pha-ri-sêu và các luật sĩ đến từ các thành phố lớn là Ga-li-lê, Giu-đê và Giê-ru-sa-lem nghe Đức Giê-su giảng. Một người không được qua trường lớp huấn luyện nào lại lôi kéo được những “tay cự phách” về luật, về Thánh Kinh phải chăm chú lắng nghe. Đám đông lại được chứng kiến một cảnh tượng độc nhất vô nhị của những người đến xin Chúa Giê-su chữa lành bằng cách dỡ mái nhà hội đường, khiêng bệnh nhân thả xuống trước mặt Ngài, vì người quá đông, “họ không tìm được lối đem người ấy vào.” Thế cũng chưa lạ bằng việc Chúa chỉ với một lời nói “tha tội” mà người bại liệt lập tức “đứng dậy vác chõng… vừa đi về nhà vừa tôn vinh Thiên Chúa.” Những xâu chuỗi sự kiện đan xen với nhau và mọi người đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. 

Mời Bạn: Bạn hãy ngồi thật yên, lắng đọng và cảm nhận những kỳ công của Chúa mỗi ngày trong cuộc sống của mình. Và khác với người Do Thái, bạn có thể nhìn lại sự việc với một cặp mắt đức tin thuần thành và nhận ra Thiên Chúa hiện diện nơi Đức Giê-su Ki-tô.

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày bạn dành riêng ít phút thinh lặng để chiêm ngắm sự can thiệp kỳ lạ của Thiên Chúa trong đời sống bình thường của bạn.Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa hiện diện trong từng biến cố và những sự việc xảy ra chung quanh con, nhưng con đi nhanh quá không nhận ra. Xin cho con bước chậm lại để tạ ơn Chúa  vì những kỳ công của Chúa đã làm cho con và muôn người. Amen.