“Thật, tôi bảo thật các ông: Ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết.” (Ga 8,51)

Suy niệm: Giữa lúc cuộc tranh luận giữa người Do Thái với Đức Giê-su ngày càng trở nên gay gắt, Ngài tuyên bố chắc nịch như đinh đóng cột rằng “Ai tuân giữ lời Ngài, thì sẽ không bao giờ phải chết.” Người Do Thái chẳng những không tin mà còn qui chụp: “Bây giờ chúng ta biết chắc là ông bị quỷ ám.” Họ cho rằng Áp-ra-ham đã chết, nhưng Đức Giê-su nói họ “lầm to” vì Thiên Chúa của Áp-ra-ham, tổ phụ họ, là “Thiên Chúa của kẻ sống” chứ không phải của kẻ chết (x. Mc 12,27; Mt 22,32). Như thế, Áp-ra-ham, người luôn tin và vâng lời Thiên Chúa vẫn sống; và lời Đức Giê-su đoan chắc “ai giữ lời muôn đời không chết” càng được chứng thực hơn nữa trong cuộc tử nạn và phục sinh vinh quang của Ngài.

Mời Bạn: Phải “tuân giữ lời Thiên Chúa” như thế nào để “không bao giờ phải chết”? Nếu chỉ đọc vanh vách những câu lời Chúa, nói rõ số chương số đoạn mà không đem ra thực hành trong đời sống mình thì chưa phải là “tuân giữ Lời”. Phải để Lời Chúa thấm vào trong tim, ăn sâu trong trí não và đi tới bàn tay thực hành.

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày tôi dành thời gian suy niệm đoạn Tin Mừng trong phụng vụ thánh lễ ngày hôm đó, và luôn đưa ra một điều quyết tâm cụ thể để thực hành trong ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con hay hời hợt nghe Lời Chúa trong thánh lễ, nghe xong rồi quên. Xin cho từ hôm nay, Lời Chúa ở lại trong con và dạy con sống Lời Chúa, noi gương Con Chí Ái Chúa là Đức Giê-su Ki-tô, để con xứng đáng là con cái Chúa, Đấng luôn yêu thương và mong điều tốt cho con. Amen.