“Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy, rồi người Rô-ma sẽ đến phá huỷ cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta.” (Ga 11,48)

Suy niệm: Tội lỗi là nguyên nhân làm con người sợ hãi; nhưng thay vì chừa bỏ tội lỗi, người ta thường có xu hướng viện đủ mọi lý lẽ biện bác để che dấu, để đổ lỗi, để chối tội. Sách Sáng Thế cho biết ông bà nguyên tổ sau khi phạm tội đã sợ hãi vì thấy mình trần truồng nên lấy lá vả che thân, trốn chạy Thiên Chúa và đổ lỗi cho nhau (St 3,7-13). Các thượng tế và người Pha-ri-sêu bị một nỗi sợ đen tối như thế vây bủa. Thấy nhiều người tin vào Đức Giê-su khi sau khi chứng kiến Ngài làm phép lạ cứu sống La-da-rô, họ hốt hoảng sợ hãi, tìm cách khử trừ Chúa Giê-su, thậm chí còn muốn giết cả anh La-da-rô. Thế nhưng, thượng tế Cai-pha, đại diện cho Thượng Hội Đồng Do Thái, che dấu nỗi sợ của họ bằng giọng điệu giả nhân giả nghĩa: “Thà một người chết thay cho dân, còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt.” Họ núp bóng giá trị linh thánh và lòng yêu nước để che đậy cho sự sợ hãi và dã tâm của mình.

Mời Bạn: Cơn đại dịch Corona toàn cầu đang đẩy con người vào giữa những nỗi sợ: Sợ mất sự an toàn bản thân, mất những giá trị kinh tế, chính trị, quyền lực, v.v… Đi tìm nguyên nhân của cơn đại dịch, người ta đổ lỗi cho cá nhân này, quốc gia kia, cho loài dơi, loài tê tê, nhưng lại sợ không dám nhìn vào chính tội lỗi của mình đã tàn phá môi trường sống là thiên nhiên do lòng tham lam hưởng thụ không đáy của mình. Bạn sẽ sống những giá trị Tin Mừng như thế nào để phản ứng lại lối sống tai hại đó?

Sống Lời Chúa: Tập lối sống tiết độ và ý thức bảo vệ môi trường.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con khiêm tốn cậy trông vào Chúa. Amen.