Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: “Ma đấy!” và sợ hãi la lên. (Mt 14,26)

Suy niệm: Các môn đệ thấy Chúa đi trên mặt biển nhưng không nhận ra đó là Ngài mà còn tưởng là ma. Các ông vừa chứng kiến phép lạ hoá bánh ra nhiều Chúa mới làm chiều hôm trước, nhưng các ông đã quên điều đó, vì lòng các ông chỉ nghĩ Ngài như một Đấng Mê-si-a theo nghĩa trần tục. Hơn nữa, trong tâm thức người Do Thái, biển là nơi cư ngụ của ma quỷ (x. Mc 5,13tt). Vì thế, khi phải vượt biển trong đêm và chống chọi với sóng to gió lớn như thế này, các ông mang tâm trạng sợ hãi, thấy Chúa nhưng các ông nghĩ đó chỉ có thể là ma. Thế nhưng khi Chúa lên thuyền, gió liền lặng ngay. Các ông nhận ra Ngài, bái lạy và tuyên xưng: “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!”

Mời Bạn: Chúng ta dễ cảm nhận Chúa ở nơi thánh thiêng như trong nhà thờ, trong Mình Thánh Chúa; chúng ta dễ nghĩ Chúa quyền phép xuất hiện với dáng vẻ uy nghiêm và trong những sự kiện thiêng thánh. Thế nên khi Chúa xuất hiện trong những trường hợp chúng ta không ngờ, chúng ta không nhận ra đó là Chúa, Người đang đồng hành với mình. Hoặc có khi Chúa đến với chúng ta mà mình cứ loay hoay tìm cách giải quyết cái khó khăn của mình nên không nhận ra Chúa.

Sống Lời Chúa: Trong thinh lặng, bạn ôn lại những biến cố mà bạn cảm nhận được Chúa hiện diện và can thiệp trong đời bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, sống trên biển đời trần gian nhiều lúc chúng con phải loay hoay với nhiều thứ nên đã không thấy Chúa. Xin giúp chúng con biết dừng lại để nhìn kỹ hầu có thể nhận ra Chúa.