“Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành… Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!”(Lc 25,21.13)

Suy niệm: Tấm bằng khen hay huân chương từ vị lãnh đạo cao nhất có giá trị hơn vô vàn phần thưởng vật chất. Chuyện đời là thế. Trước mặt Chúa, điều đó càng ý nghĩa hơn. Ông chủ trong dụ ngôn không thưởng cho những người đầy tớ chăm chỉ làm việc một phần số tiền họ sinh lợi được. Nhưng ông thưởng cho họ điều cao quý hơn nhiều, đó là lời khen: “Anh đúng là tôi tớ tài giỏitrung thành.” Và hơn nữa ông còn cho họ: “Hãy vào và hưởng niềm vui của chủ anh”, nghĩa là ông kể họ như người nhà của ông.

Mời Bạn: Những ai lãnh nhận ơn Chúa, bất kể ít nhiều – bởi vì tất cả đều là hồng ân – nếu biết sử dụng những ơn ấy để sinh lợi cho Nước Chúa, đều được Ngài khen thưởng như “người tôi tớ tài giỏi và trung thành” và được đưa vào hưởng niềm vui của Chúa là hạnh phúc thiên đàng. Ngày Mồng Ba Tết, chúng ta xin Chúa thánh hoá công ăn việc làm, nhưng đúng hơn là xin Chúa thánh hoá con người làm việc của mình để chúng ta trở thành người con trong nhà của Chúa và chung hưởng niềm vui của Ngài. Vấn đề không phải ở chỗ bạn nhận được mấy yến, 5 yến, 2 yến hay 1 yến, mà là bạn đã dùng chúng để sinh lợi với tất khả năng, sự khôn ngoan của  người tôi tớ trung thành hay chưa.

Sống Lời Chúa: Xét mình xem bạn sử dụng những khả năng Chúa ban để phục vụ và làm chứng cho Chúa như thế nào.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, sức khỏe, tài năng… là những yến bạc Chúa trao cho chúng con và Chúa mong chúng con sinh lợi. Xin cho chúng con biết dùng ơn Chúa cho nên để nhờ đó, chúng con được Chúa thánh hóa.