Đức Giê-su gọi các môn đệ lại mà nói: “Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi và họ không có gì ăn.” (Mt 15,33)

Suy niệm: Cứ nhìn thấy dân chúng là Chúa lại chạnh lòng thương. Chúa lại càng chạnh thương khi đoàn dân này đi theo Ngài đã ba ngày và không có gì ăn, Chúa Giê-su càng thương vì họ đói khát không chỉ phần xác mà cả phần hồn, “họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt” (Mt 9,36). Lòng thương của Chúa thật vô biên. Chúa thương ban không chỉ tấm bánh vật chất và cũng không chỉ riêng cho đám đông hôm ấy. Ngài thấu cảm của cơn đói Lời Chúa, nỗi bất hạnh bi đát của sự chết do tội lỗi gây ra, và Ngài còn ban cho tất cả nhân loại thứ lương thực hằng sống là Mình và Máu Ngài đem lại sự sống đời đời.

Mời Bạn: Trong những ngày vừa qua những nỗi thống khổ bao người hứng chịu vì dịch bệnh, bão tố, lũ lụt…; bao người thiệt mạng, bao gia đình lâm cơn hoạn nạn; lẽ nào Chúa không chạnh lòng thương? Chúa mời bạn cũng chạnh lòng thương như Chúa, với Chúa, bằng việc cầu nguyện cho những anh chị em đó, cũng như sẵn sàng chia sẻ với họ vật chất cũng như tinh thần.

Chia sẻ: Sống sống tâm tình Mùa Vọng phải chăng là đón gặp Chúa đến nơi những anh chị em bé mọn đang gặp  khó khăn, bất hạnh sống quanh bạn?

Sống Lời ChúaTiết giảm những chi tiêu không thiết yếu để có thể cảm thông và quảng đại chia sẻ với những người gặp cảnh khốn cùng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con dọn lòng mong đợi Chúa đến bằng những nghĩa cử yêu thương cụ thể cho những người đang gặp hoạn nạn trong cơn lũ lụt vừa qua. Amen.