“Anh em đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Ki-tô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em.” (Mt 23,11-12)

Suy niệm: Trong đời sống xã hội, làm sao không cần có luật lệ cũng như tôn ti trật tự? Chính vì thế cần có sự lãnh đạo. Thế nhưng, lắm người khi vừa có chút chức quyền, đã vội lên mặt đòi hỏi người khác phải cung phụng, phục vụ  mình. Biết bao tệ nạn nhũng nhiễu, chèn ép bất công trong xã hội hiện nay là hậu quả của não trạng đó. Chúa Giê-su dạy ta noi theo mẫu gương của người lãnh đạo không ỷ vào quyền lực nhưng phục vụ trong khiêm tốn, mẫu gương đó là chính Ngài “đến không phải để được phục vụ nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20,28). Chúa không chỉ nói mà Ngài còn làm gương khi quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ; và hơn nữa công việc phục vụ cao cả nhất của Ngài là hiến thân chịu chết trên thập giá để cứu chuộc muôn người.

Mời Bạn: Có lần nào bạn trách móc bực dọc với người khác vì không chiều theo ý bạn không? Đôi khi ta thường đòi hỏi người khác mà quên đặt mình vào vị trí của họ để cảm thông chia sẻ. Thay vì đòi hỏi người khác phục vụ mình, bạn quan tâm chăm sóc người khác, đặc biệt những người bé mọn, dễ bị tổn thương nhất. Mời bạn đi theo con đường của Thầy Giê-su, đảm nhận trách nhiệm, gánh chịu những thiệt thòi về phần mình để anh chị em được hạnh phúc.

Sống Lời Chúa: Nhìn lại những thiếu sót đối với anh chị em mình, và sẵn sàng phục vụ tha nhân cách quảng đại và khiêm tốn.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con phục vụ khiêm tốn như Chúa. Amen.