Đức Giê-su đến, cầm lấy bánh trao cho các ông; rồi cá, Người cũng làm như vậy. Đó là lần thứ ba Đức Giê-su tỏ mình ra cho các môn đệ, sau khi chỗi dậy từ  cõi chết. (Ga 21,13-14)

Suy niệm: Sách Tam Tự Kinh khi luận về tính thiện của con người, đã viết: “Giáo chi đạo, quý dĩ chuyên” (nghĩa là: dạy đạo lý, cần nhất là sự chuyên bền). Đức Giê-su, bậc thầy trong việc giáo dục, cũng dùng cách thức này để giúp các môn đệ khắc sâu niềm tin vào mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh. Sau biến cố Chúa thọ nạn, các môn đệ rơi vào cơn khủng hoảng trầm trọng: các ông sợ hãi, thất vọng… làm sao họ còn tâm trí mà nhớ lời Thầy đã nói trước rằng Ngài sẽ sống lại! Đức Ki-tô Phục Sinh chẳng những đã phải tỏ mình ra cho các môn đệ thấy Ngài đã sống lại bằng xương bằng thịt với những dấu vết của cuộc tử nạn đã qua, mà hơn nữa, Ngài còn hiện ra nhiều lần, ở nhiều nơi và bằng nhiều cách khác nhau, mỗi lần với những lời dặn dò cụ thể, những chăm sóc ân cần, nhờ đó Ngài khơi dậy và củng cố nơi các ông niềm tin rằng “Chúa đã sống lại thật như lời đã phán trước.”

Mời Bạn: Nhận biết cách Chúa dùng để củng cố niềm tin, cậy mến nơi bạn, cách Người biến đổi đời sống bạn qua các ơn huệ Người ban, qua Lời Người trong Kinh Thánh, qua các bí tích, qua đời sống Giáo Hội.

Chia sẻ: Qua các biến cố lặp di lặp lại trong đời sống, bạn có nhận thấy Chúa Ki-tô phục sinh muốn bạn khắc sâu niềm tin vào Ngài như thế nào không?

Sống Lời Chúa: Lặp lại nhiều lần một lời nguyện tắt, làm lại nhiều lần một đạo đức, một việc hy sinh.

Cầu nguyện: Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người.