Một vùng đất, từ thế kỷ thứ 2 đã bắt đầu được lập quốc (nước Lâm Ấp). Đến thế kỷ XIV, thuộc nước Đại Việt.

Năm 1602, Dinh trấn Thanh Chiêm, cách Hội An không xa đã được Chúa Nguyễn Hoàng chọn làm cơ sở hành chánh của vùng đất mới Quảng Nam. Và vùng đất đó nằm ở khu vực dinh trấn này, có tên là Phước Kiều.

Về mặt Đạo, Phước Kiều là một trong những nơi đầu tiên đón chân các nhà truyền giáo đến Việt Nam từ 1615. Chính tại nơi đây, chữ quốc ngữ ra đời, một cái nôi quan trọng để cho sự hình thành và phát triển chữ quốc ngữ. Và cũng chính tại đây đã thấm đẫm máu tử đạo của vị chứng nhân tiên khởi của Giáo Hội Việt Nam, đó chính là Thầy giảng Anrê Phú Yên.

Thầy tử đạo 26 tháng 7 năm 1644. Thầy được tôn phong Chân Phước ngày 05 tháng 3 năm 2000.

Phước Kiều ngày nay là Giáo họ biệt lập, thuộc Giáo hạt Hội An, Giáo phận Đà Nẵng (Điện Phương, Điện Bàn, Quảng Nam).

Vào ngày 26/7/2007, Phước Kiều được Bản Quyền Giáo phận Đà Nẵng nâng lên hàng Đền Thánh với tước hiệu Anrê Phú Yên. Chân Phước Anrê Phú Yên đã được đặt làm Thánh Bổn mạng của Giáo lý viên giáo phận. Và hằng năm đều có đại lễ tại Đền Thánh Anrê Phú Yên Phước Kiều vào dịp kỷ niệm sinh nhật trên trời của Ngài.

375 năm hồng ân Tử Đạo, 20 năm được tôn phong Chân Phước, nhìn lại một chặng đường đã qua, là con cháu của những bậc anh dũng, kiên cường bất khuất làm chứng cho Đức tin, chúng ta cùng hướng lòng về Đền Thánh, cùng tha thiết dâng lên Thiên Chúa qua sự chuyển cầu của Chân Phước Anrê Phú Yên, xin cho Ngài sớm được nâng lên hàng hiển Thánh, và nơi đây, Đền Thánh Anrê Phú Yên Phước được rạng rỡ ánh Đức tin, xin cho chúng con luôn biết quyết “giữ nghĩa cùng Chúa Giêsu cho đến hết hơi cho đến trọn đời”. Amen.