Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Trà Kiệu
Mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, bổn mạng Giáo phận
TÒA GIÁM MỤC ĐÀ NẴNG
VÀ GIA ĐÌNH CÁC TIẾN CHỨC
HÂN HOAN KÍNH BÁO


vào lúc 05g00 thứ Năm, 27/6/2019
tại Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng,
Đức Cha Giuse ĐẶNG ĐỨC NGÂN
Giám Mục Giáo Phận Đà Nẵng,
sẽ truyền chức Linh Mục cho các Thầy Phó tế:
* Antôn ĐINH VĂN LONG
* Phêrô TRẦN VĂN THỦY
* Augustinô Trần Như Huynh (OAD)

Xin hiệp ý tạ ơn
và cầu nguyện cho các tiến chức.

Truyền thông Chính Toà Đà Nẵng trực tiếp trên:
▶️ Facebook: Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng
▶️ Youtube: youtu.be/13i1ea3-emQ
▶️ Website: giaoxuchinhtoadanang.org