🔴Trực tiếp: Giờ Cầu Nguyện – Cầu Cho Thế Giới Trước Dịch Bệnh Corona
Vào lúc 19g00 tối thứ hai, ngày 10/02/2020, kính mời toàn thể giáo dân đến tham dự buổi tĩnh tâm chuẩn bị tâm hồn mừng bổn mạng giáo xứ, đồng thời sốt sắng tham dự Giờ Chầu Thánh Thể tại Núi Đức Mẹ Lộ Đức, để cầu nguyện cho tình hình dịch bệnh Corona.
Xin mỗi giáo dân đem theo 01 cây nến nhỏ.
Truyền thông Chính Toà Đà Nẵng trực tiếp trên:
▶️ Facebook: Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng
▶️ Youtube: youtu.be/3llZNoV23dA
▶️ Website: giaoxuchinhtoadanang.org