Lúc 20g00, ngày 24/12/2016, Chương trình đêm vọng canh thức đón mừng Giáng Sinh đã bắt đầu tại tiền sảnh Nhà thờ Chính Tòa. Sau đó là Thánh Lễ do Đức Giám Mục Giáo Phận chủ tế. Xin mời hiệp thông qua một số hình ảnh dưới đây: (Xin mời nghe lại toàn bộ bài giảng ở giữa trang) 

_DSC0587.jpg - 143.62 kB

 

_DSC0602.jpg - 235.77 kB

 

_DSC0624.jpg - 260.3 kB

 

_DSC0626.jpg - 404.44 kB

 

_DSC0629.jpg - 252.39 kB

 

_DSC0655.jpg - 205.45 kB

 

_DSC0675.jpg - 234.1 kB

 

_DSC0687.jpg - 215.01 kB

 

_DSC0695.jpg - 225.44 kB

 

_DSC0708.jpg - 245.55 kB

 

_DSC0753.jpg - 211.04 kB

 

_DSC0762.jpg - 178.37 kB

 

_DSC0785.jpg - 268.96 kB

 

_DSC0800.jpg - 233.9 kB

 

_DSC0807.jpg - 240.92 kB

 

 _DSC0822.jpg - 250.63 kB

 

_DSC0826.jpg - 235.45 kB

 

_DSC0837.jpg - 215.08 kB

 

_DSC0845.jpg - 186.71 kB

 

_DSC0854.jpg - 221.54 kB

 

_DSC0857.jpg - 148.09 kB

 

_DSC0861.jpg - 236.84 kB

 

_DSC0864.jpg - 243.59 kB

 

_DSC0885.jpg - 189.91 kB

Xin mời nghe lại toàn bộ bài giảng của Đức Cha: 

{youtube}hVdthTd4WZI|480|270|1{/youtube}

 

_DSC0891.jpg - 211.43 kB

 

_DSC0894.jpg - 245.04 kB

 

_DSC0895.jpg - 267.44 kB

 

_DSC0901.jpg - 255.06 kB

 

_DSC0908.jpg - 204.87 kB

 

_DSC0923.jpg - 255.41 kB

 

_DSC0935.jpg - 253.66 kB

 

_DSC0937.jpg - 205.89 kB

 

_DSC0952.jpg - 226.72 kB

 

Xin mời xem hình đầy đủ với dung lượng lớn tại đây: