Thứ bảy 11/5 lúc 17g15, Tôn Vinh Đức Mẹ tại Núi Đá Đức Mẹ Lộ Đức do Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân và Ban BAXH-Caritas đồng phụ trách. Sau đó là Thánh Lễ Chúa Chiên Lành, cầu nguyện cho ơn gọi tu trì.

—————-

Ảnh: Mai Bảo

TT CT ĐN

Xin mời xem đầy đủ hình tại đây:

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:550528419474'.