Sáng thứ Ba 23/02/2021, phát biểu tại Hội đồng Quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại (TRIPs), thuộc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Đức Tổng Giám mục Ivan Jurkovič, Quan sát viên Thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Genève yêu cầu: Xóa bỏ một số hạn chế về sở hữu trí tuệ cản trở việc tiếp cận tất cả đối với vắc-xin chống Covid-19.

Đức Tổng Giám mục Jurkovič nhận xét rằng, trong những tuần gần đây, một số quốc gia và công ty tiếp tục ủng hộ các thỏa thuận song phương, tăng giá và không quan tâm đến việc Đức Thánh Cha đã cảnh báo về nguy cơ ưu tiên tiếp cận vắc xin cho những người giàu.

Quan sát viên Tòa Thánh nhấn mạnh một nghịch lý khác: “Hơn nữa: một mặt, hầu hết các quốc gia trên thế giới đang bị chậm trễ trong các chương trình tiêm chủng do sản xuất không đủ, trong khi đó ở nhiều quốc gia có rất nhiều cơ sở có khả năng sản xuất vắc-xin an toàn và hiệu quả nhưng không thể thực hiện được vì những hạn chế về sở hữu trí tuệ”.

Theo Tòa Thánh, với tính cấp thiết của các loại vắc-xin này trong tình trạng khẩn cấp về y tế hiện nay, cũng như các khoản tiền khổng lồ mà các quốc gia đầu tư cho sự phát triển, vắc-xin phải được coi là “hàng hóa công cộng, mọi người phải được tiếp cận, không phân biệt đối xử”.

Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh: “Tuy nhiên, các cơ chế phức tạp hiện nay để bảo vệ hợp pháp quyền sở hữu trí tuệ lại là một trở ngại. Ngay cả trong thời điểm ‘bình thường’, cơ chế của điều 31bis của hiệp định TRIPs, được thiết lập để giúp các quốc gia không đủ hoặc không có khả năng sản xuất dược phẩm, đã bị chỉ trích do quy trình thủ tục phức tạp”. Đại diện Tòa Thánh lưu ý: “Các chính sách và luật pháp phải duy trì quan điểm tập trung vào việc tôn trọng và đề cao phẩm giá con người, trên tinh thần liên đới trong và giữa các quốc gia”.

Do đó, Tòa Thánh yêu cầu bãi bỏ việc áp dụng và thực hiện các mục 1, 4, 5 và 7 của phần thứ hai của thỏa thuận, để phòng ngừa, ngăn chặn hoặc điều trị Covid-19.

Đức Tổng Giám mục Jurkovič kết luận: “Quyết định cho phép phủ nhận này sẽ là một tín hiệu mạnh mẽ chứng tỏ một cam kết thực tế. Tòa Thánh mong muốn chuyển từ lời nói thành việc làm vì lợi ích của cả gia đình nhân loại”. (CSR_1361_2021)

Nguồn: Ngọc Yến – Vatican News