THÔNG BÁO
(Số 01/T8.2022)
V/v. THUYÊN CHUYỂN VÀ BỔ NHIỆM LINH MỤC GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG – 2022

Kính gửi: Quý Cha, quý Phó tế
Quý Tu sĩ, Chủng sinh
Và Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng.

Văn Phòng Tòa Giám Mục Đà Nẵng xin được thông báo:

Để đáp ứng nhu cầu chăm sóc mục vụ cho Dân Chúa trong Giáo phận Đà Nẵng, Đức cha Giuse, Giám mục Giáo phận, trong dịp tĩnh tâm linh mục đoàn tháng 8/2022 vừa qua, đã quyết định thuyên chuyển và bổ nhiệm giáo vụ một số linh mục trong Giáo phận.

Quyết định và danh sách thuyên chuyển, bổ nhiệm linh mục Giáo phận Đà Nẵng 2022 được đính kèm theo thông báo này.

Thời gian và lịch trình thuyên chuyển cụ thể sẽ được thông báo trong thời gian đến.

Kính xin mọi thành phần Dân Chúa thêm lời cầu nguyện cho các linh mục được
thuyên chuyển và bổ nhiệm trong dịp này, để nhờ ơn Chúa giúp và sự nâng đỡ của cộng
đoàn Dân Chúa, các ngài sẽ luôn hăng say phục vụ đoàn chiên đã được giao phó.

Xin chân thành cảm ơn.

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 8 năm 2022
Văn Phòng Tòa Giám Mục
Lm. Phaolô Phạm Thanh Thảo

Xem và tải file PDF thông báo tại đây

Xem và tải file PDF quyết định tại đây