THÔNG BÁO

(Số 02/T12/2021)

V.v. SÁM HỐI CHUNG, XƯNG TỘI VÀ GIẢI TỘI TẬP THỂ TRONG MÙA VỌNG 2021

Kính gửi:       Quý Cha, quý Phó tế,

Quý Tu sĩ, Chủng sinh,

và Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng.

Kính thưa quý Cha và anh chị em,

Được sự chấp thuận của Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận, nay Văn phòng Tòa Giám mục Đà Nẵng xin được thông báo:

Vì lý do dịch bệnh vẫn đang còn phức tạp, quý Cha trong các Giáo hạt không thể tổ chức đi giải tội tại các Giáo xứ, Giáo họ như mọi khi, cho nên, để cộng đoàn Dân Chúa được lãnh bí tích Hòa giải, chuẩn bị tâm hồn xứng đáng đón nhận ân phúc trong Đại lễ Mừng Chúa Giáng Sinh sắp đến, Đức Giám mục Giáo phận đã quyết định như sau:

  1. Cho phép quý Cha cử hành nghi thức sám hối chung, xưng tội và giải tội tập thể cho cộng đoàn Dân Chúa trong tất cả các Thánh lễ từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 12 năm 2021, với nghi thức được ấn định kèm theo.
  2. Tất cả việc sám hối, xưng tội và giải tội tập thể này cần phải tham dự trực tiếp, chứ không qua hình thức trực tuyến.
  3. Xin được nhắc lại một vài nguyên tắc:

Đối với các hối nhân khi lãnh bí tích giải tội tập thể, phải tuyệt đối chuẩn bị kỹ lưỡng, nghĩa là: phải sám hối về tội mình đã phạm; dốc lòng chừa; quyết tâm sửa lại các gương mù và những thiệt hại do mình gây ra; đồng thời phải xưng vào thời gian sớm nhất từng tội trọng mà hiện nay họ không thể xưng ra được (x. GL 962 §1).

– Trên nguyên tắc, những ai đã được tha các tội trọng do việc lãnh bí tích giải tội tập thể, thì phải đi xưng riêng các tội trọng ấy sớm hết sức khi có dịp, trước khi lãnh nhận bí tích giải tội tập thể một lần khác, trừ khi bị ngăn trở vì lý do chính đáng. Tuy nhiên, họ phải đến xưng với linh mục tất cả các tội trọng trong vòng một năm, theo quy định là mỗi tín hữu phải xưng tội một năm ít là một lần (x. GL 963; 989).

Vậy xin thông báo để quý Cha và anh chị em được biết.

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 12 năm 2021

Văn Phòng Tòa Giám Mục

Lm. Phaolô Phạm Thanh Thảo