THÔNG BÁO

(Số 01/T02.2022)

V/v. RAO ĐIỀU TRA CÁC ỨNG VIÊN TRƯỚC KHI CHỊU CHỨC PHÓ TẾ

Kính gửiQuý Cha, quý Tu sĩ, Chủng sinh,
và Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng.

Kính thưa quý Cha và Anh chị em,

Theo dự kiến, Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận, sẽ truyền chức Phó tế cho các Thầy có tên dưới đây, vào Thứ Bảy, ngày 19 tháng 3 năm 2022, Lễ trọng mừng kính Thánh Cả Giuse, Bạn Trăm Năm Đức Maria :

 1. Thầy Phêrô Nguyễn Long
  Thuộc Giáo xứ Thuận Yên
  Hiện đang thực tập mục vụ tại Gx. Hoằng Phước
 1. Thầy Gioan Boscô Vũ Sỹ Sơn
  Gốc thuộc Giáo phận Vinh, đã gia nhập Giáo phận Đà Nẵng
  Hiện đang thực tập mục vụ tại Gx. Phú Thượng.
 1. Thầy Anrê Nguyễn Xuân Vương
  Thuộc Giáo xứ Chính Trạch
  Hiện đang thực tập mục vụ tại Trung tâm Mục vụ.

Chiếu theo Giáo Luật 1983, điều 1051, triệt 2, các ứng viên tiến chức phải được thông báo cho cộng đoàn Dân Chúa để điều tra trước khi lãnh nhận thánh chức. Chính vì thế, xin quý Cha quản xứ, quản nhiệm và các cộng đoàn dòng tu cho rao điều tra 03 tuần, trong các Thánh lễ Chúa Nhật : 13/02 ; 20/02 và 27/02 năm 2022.

Kính xin quý Cha, quý Tu sĩ, Chủng sinh và cộng đoàn Dân Chúa thêm lời cầu nguyện cho quý Thầy; và nếu thấy quý Thầy có điều gì ngăn trở cho việc lãnh nhận thánh chức Phó tế, thì buộc lương tâm, phải trình cho Đức Giám Mục Giáo Phận.

Xin chân thành cảm ơn.

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 02 năm 2022

Văn Phòng Tòa Giám Mục

Lm. Phaolô Phạm Thanh Thảo

Xem và tải file PDF tại đây