TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG
156 Trần Phú, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam 
Đt: (084.236) 3826628 – Fax: 3871856
Email: vptgmdn@gmail.com ; Website: www.giaophandanang.org

THÔNG BÁO
(Số 01/T11.2020)
V/v. THÁNH LỄ MỪNG KIM KHÁNH LINH MỤC 
CHA PHANXICÔ XAVIÊ ĐẶNG ĐÌNH CANH

Kính gửi: Cha Tổng đại diện, Cha Đại diện GM, Quý Cha và quý Thầy phó tế.

Văn Phòng Tòa Giám Mục Đà Nẵng xin được thông báo:
Thánh lễ tạ ơn mừng Kim khánh Linh mục 
Cha Phanxicô Xaviê Đặng Đình Canh,
nguyên Tổng đại diện Giáo phận Đà Nẵng

Trong tâm tình hiệp thông và tri ân, Linh mục đoàn Giáo phận Đà Nẵng sẽ cùng với Cha Phanxicô Xaviê Đặng Đình Canh tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân Kim khánh Linh mục (1970-2020). Thánh lễ tạ ơn sẽ được cử hành vào lúc 09g30, Thứ Năm, ngày 26/11/2020, tại nhà thờ Chính Tòa, do Đức Cha Giuse chủ sự.

Xin các Giáo xứ, Giáo họ dưới đây (những nơi mà Cha Phanxicô Xaviê Đặng Đình Canh đã từng phục vụ) vui lòng cộng tác với Ban Phụng vụ Giáo phận trong những công việc sau:

– Chuẩn bị chung+đoàn rước: Gx. Chính Tòa
– Hát lễ+Đáp ca: Gx. Chính Tòa
– Bài đọc I: Gx. Thanh Đức (01 nam)
– Dâng lễ: Gx. Nội Hà (xin liên hệ với Soeur phụ trách phòng thánh Gx. Chính Tòa)
– Bài đọc II: Gh. Chu Lai (01 nữ)
– Lời nguyện tín hữu: Gx. Ngọc Quang (Ban Phụng vụ Giáo phận soạn lời nguyện)

Xin chân thành cám ơn quý Cha và quý thầy phó tế.

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 11 năm 2020
Văn Phòng Tòa Giám Mục
Lm. Phaolô Phạm Thanh Thảo

– NB. Xin Ban truyền thông ghi hình và đưa tin.

Xem file pdf tại đây.